Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 49

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 49 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 49 vbt toán 3 tập 2

Cho dãy số : 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109 ; 110.

Nhìn vào dãy trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Số thứ nhất trong dãy là số …..

b) Số thứ năm trong dãy là số …..

c) Số thứ mười trong dãy là số …..

d) Tổng các cặp số thứ nhất và mười một ; thứ hai và mười ; thứ ba và chín ; thứ tư và tám ; thứ năm và bảy đều bằng …..

e) Mỗi tổng hai số trên đều gấp 2 lần số thứ ….. của dãy.

Hướng dẫn giải:

a) Số thứ nhất trong dãy số là 100

b) Số thứ năm trong dãy số là 104

c) Số thứ mười trong dãy số là 109

d) Tổng các cặp số thứ nhất và thứ mười một, thứ hai và mười, thứ ba và chín, thứ tư và thứ tám, thứ năm và thứ bảy đều bằng 210

( 100 + 110 = 101 + 109 = 102 + 108 = 103 + 107 = 104 + 106 = 210)

e) Mỗi tổng hai số trên đều gấp 2 lần số thứ sáu của dãy. ( 106 x 2 = 210)

Bài tập 2: Trang 49 vbt toán 3 tập 2

Các bạn học sinh của trường tiểu học Hòa Bình tham gia Hội khỏe Phù Đổng đã đạt các giải như sau :

Bơi : 2 giải nhất, 3 giải nhì

Đá cầu : 1 giải nhì, 2 giải ba

Cờ vua : 1 giải nhì.

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Môn

Giải

Bơi

Đá cầu

Cờ vua

Nhất

2

0

0

Nhì

Ba

Hướng dẫn giải:

Theo số liệu đề bài cho ta có kết quả như sau:

Môn

Giải

Bơi

Đá cầu

Cờ vua

Nhất

2

0

0

Nhì

3

1

1

Ba

0

2

0

Bài tập 3: Trang 49 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống, biết rằng mỗi lớp đều có 40 học sinh :

Lớp

3A

3B

3C

Số học sinh nam

17

22

Số học sinh nữ

19

Hướng dẫn giải

Số học sinh nữ của lớp 3A là: 40 - 17 = 23 ( học sinh)

Số học sinh nam của lớp 3B là: 40 - 19 = 21 ( học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 3C là: 40 - 22 = 28 ( học sinh)

Ta có kết quả như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số học sinh nam

17

21

22

Số học sinh nữ

23

19

18


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021