Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 88 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 88 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

50000 + 40000 =

90000 – 20000 =

b.

42000 + 6000 =

86000 – 4000 =

c.

40000 x 2 =

80000 : 4 =

d.

12000 x 3 =

72000 : 8 =

Hướng dẫn giải:

a.

50000 + 40000 = 90 000

90000 – 20000 = 70 000

b.

42000 + 6000 = 48000

86000 – 4000 = 82000

c.

40000 x 2 = 80000

80000 : 4 = 20000

d.

12000 x 3 = 36000

72000 : 8 = 9000

Bài tập 2: Trang 88 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

28439 + 34256

64217 + 19547

91584 – 65039

36950 – 8924

614 x 7

9438 x 2

33888 : 8

31175 : 5

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 88 vbt toán 3 tập 2

Một cộng ty may được 50 000 áo sơ mi, lần đầu bán được 28 000 áo sơ mi, lần sau bán được 17 000 áo sơ mi. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu áo sơ mi ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Cả 2 lần công ty bán được số áo là:

28000 + 17000 = 45000 (áo)

Công ty còn lại số áo sơ mi là:

50000 – 45000 = 5000 (áo)

Đáp số : 5000 áo


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021