Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Trang 25.

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Trang 25 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 25 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 25 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

1212 ⨯ 4

2121 ⨯ 3

1712 ⨯ 4

1081 ⨯ 7

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 25 vbt toán 3 tập 2

Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch ?

Hướng dẫn giải:

Do số viên gạch cần để lát mỗi phòng học là như nhau nên để lát 8 phòng học như thế ta cần số viên gạch là:

1210 x 8= 9680 ( viên gạch)

Đáp số: 9680 viên gạch

Bài tập 4: Trang 25 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

20 ⨯ 4

30 x 4

40 x 4

200 x 3

300 x3

400 x 3

2000 x 2

3000 x 2

4000 x 2

Hướng dẫn giải:

20 ⨯ 4 = 80

30 x 4 = 120

40 x 4 =160

200 x 3 = 600

300 x3 = 900

400 x 3 = 1200

2000 x 2 = 4000

3000 x 2 = 6000

4000 x 2 =8000
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021