Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 31

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 31 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 31 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

2718 : 9

3250 : 8

5609 : 7

3623 : 6

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 31 vbt toán 3 tập 2

Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Đội đã sửa được số mét đường ống là:

2025 : 5 = 405 (m)

Đội còn phải sửa số mét đường ống nữa là:

2025 – 405 = 1620 (m)

Đáp số : 1620m đường ống

Bài tập 3: Trang 31 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải:
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021