Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 6

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 6, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 24568 là:

a- 23657 b- 23659 c- 23569 d- 235767

Câu 2: (0.5đ). Ngày 23 tháng 4 là chủ nhật. Ngày 2 tháng 5 là thứ mấy?

a- Thứ ba b- Thứ tư c- Thứ hai d- Chủ nhật

Câu 3: (0.5đ). 8m 6dm = … cm:

a- 8600cm b- 86cm c- 806cm d-860 cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 36 cm, diện tích của hình vuông là:

a- 9 cm2 b- 81 cm c- 81 cm2 d- 100cm2

Câu 5: (0.5đ) Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

1254 + 3478 9852 – 3657 2783 x 7 4356 : 9
......................... ........................ ...................... ......................
......................... ........................ ...................... ......................
......................... ........................ ...................... .....................

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a/.

X x 6 = 1830
………………………….
………………………….

b/.

X : 5 = 3456

……………………………

……………………………

Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 45 cm, chiều rộng là 8cm

Câu 4: (2đ) Mua 5m vải hết 55000 đồng. Hỏi mua 7m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 5: (0.5đ) An nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 8 thì được thương là 5 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó

Hướng dẫn giải:

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu12345
Đáp áncadcb

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2đ)

Câu 2: Tìm X: (1.5 đ)

a.

X x 6 = 1830

X = 1830 : 6 (0.25đ)

X = 305 (0.5đ)

b.

X : 5 = 3456

X = 3456 x 5 (0.25đ)

X = 17280 (0.5đ)

Câu 3:

Diện tích hình chữ nhật là: (0.25đ)

45 x 8 = 360(m2) (0.5đ)

Đáp số: 360 m2 (0.25đ)

Câu 4:

Giá tiền 1m vải là: (0.25đ)

55000 : 5 = 11000 (đồng) (0.5đ)

Mua 7m vải hết số tiền là: (0.25đ)

11000 x 7 = 77000 (đồng) (0.5đ)

Đáp số: 77000 đồng (0.5đ)

Câu 5:

Số dư của phép chia cho 8 lớn nhất sẽ là 7 (0.25đ)

Vậy số An nghĩ ra là:

5 x 8 + 7 = 47(0.25đ)

Đáp số: 47


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021