Giải VBT toán 4 bài:Ôn tập về hình học Trang 93

 • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập về hình học Trang 93 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

 • Diện tích hình A là : … cm2
 • Diện tích hình B là : ……….
 • Diện tích hình C là : ………..
 • Diện tích hình D là :……….
 • Hai hình có diện tích bằng nhau là : …………
 • Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : ……………

Hướng dẫn giải:

Do mỗi ô vuông có diện tích là 1cm2 nên ta có kết quả như sau:

 • Diện tích hình A là : 6cm2
 • Diện tích hình B là : 6cm2
 • Diện tích hình C là : 9cm2
 • Diện tích hình D là : 8cm2
 • Hai hình có diện tích bằng nhau là : hình A và hình B.
 • Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : hình C.

Bài tập 2: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).

a. Viết tiếp vào chỗ chấm :

- Độ dài cạnh hình vuông là : ………….

- Chiều rộng hình chữ nhật là : ………..

- Chiều dài hình chữ nhật là : ………..

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải:

a.

Mỗi ô vuông nhỏ có độ dài cạnh là 2cm nên ta có kết qua như sau:

 • Độ dài cạnh hình vuông là : 2 x 4 = 8cm
 • Chiều rộng hình chữ nhật là : 2 x 2 = 4cm
 • Chiều dài hình chữ nhật là : 2 x 8 = 16cm.

b.

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 4 = 64 (cm2)

Chu vi hình vuông là:

8 x 4 = 32 ( cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

( 16 + 4) x 2 = 40 (cm)

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 3: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ :

Hướng dẫn giải:

Gọi hình H có các đỉnh theo thứ tự ABCDEFGHI.

Ta chia hình H thành 2 hình là hình vuông ABCI và hình chữ nhật HDEG.

Diện tích hình H = Diện tích ABCI + Diện tích HDEG.

Diện tích hình ABCI là : 3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình HDEG là : 3 ⨯ 9 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là : 9 + 27 = 36 (cm2)

Đáp số : 36cm2

Bài tập 4: Trang 93 vbt toán 3 tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:

Ta có cách chia hình như sau:


 • 6 lượt xem