Giải VBT toán 4 bài: Tự kiểm tra Trang 84

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Tự kiểm tra Trang 84 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập 1: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Số liền sau của 75 829 là :

A. 75 839

B. 75 819

C. 75 830

D. 75 828

Bài tập 2: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Các số 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :

A. 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206

B. 57 620 ; 57 206 ; 62 507 ; 62 705

C. 57 206 ; 62 507 ; 57 620 ; 62 705

D. 57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705

Bài tập 3: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Kết quả của phép cộng 22846 + 41627 là :

A. 63 463

B. 64 473

C. 64 463

D. 63 473

Bài tập 4: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Kết quả của phép trừ 64398 – 21729 là :

A. 42 679

B. 43 679

C. 42 669

D. 43 669

Bài tập 5: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Một hình chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 10cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là :

A. 15dm

B. 60cm

C. 12dm

D. 30cm

Hướng dẫn giải:

Phần 1.

Bài tập 1: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Số liền sau bằng số liền trước cộng 1

Chọn: C. 75 830

Bài tập 2: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Chọn D. 57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705

Bài tập 3: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Chọn đáp án B. 64 473

Bài tập 4: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Chọn C. 42 669

Bài tập 5: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

10 cm = 1dm

Chu vi hình chữ nhật là:

( 5 + 1) x 2 = 12 (dm)

Chọn C. 12dm

Phần 2.

Bài tập 1: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

31825 x 3

27450 : 6

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Nối (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 84 vbt toán 3 tập 2

Một cửa hàng ngày đầu bán được 135m vải, ngày thứ hai bán được 360m vải. Ngày thứ ba bán được bằng 1313 số mét vải đã bán trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Hai ngày đầu bán được số mét vải là :

135 + 360 = 495 (m)

Trong ngày thứ ba bán được số mét vải là :

495 : 3 = 165 (m)

Đáp số : 165m


  • 14 lượt xem