Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 58

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 58 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Số ?

a) 65 000 ; 66 000 ; ……………. ; 68 000 ………….. ; ……………. ; ……………

b) 85 700 ; 85 800 ; …………… ; 86 000 ; …………. ; ………….. ; ……………

c) 23 450 ; 23 460 ; …………. ; ………….. ; ………….. ; 23 500 ; …………..

d) 23 458 ; 23 459 ; ………… ; …………… ; 23 462 ; …………. ; …………..

Hướng dẫn giải:

a) 65 000 ; 66 000 ; 67 000 ; 68 000 ; 69 000 ; 70 000 ; 71 000

b) 85 700 ; 85 800 ; 85 900 ; 86 000 ; 86 100 ; 86 200 ; 86 300

c) 23 450 ; 23 460 ; 23 470 ; 23 480 ; 23 490 ; 23 500 ; 23 510

d) 23 458 ; 23 459 ; 23 460 ; 23 461 ; 23 462 ; 23 463 ; 23 464

Bài tập 2: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Điền dấu<, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

4658 … 4668

24 002 … 2400 + 2

72 518 … 72 189

6532 … 6500 + 30

63 791 … 79 163

9300 – 300 … 8000 + 1000

49 999 … 5000

8600 … 8000 + 600

Hướng dẫn giải:

4658 < 4668

24 002 > 2400 + 2

72 518 > 72 189

6532 > 6500 + 30

63 791 < 79 163

9300 – 300 = 8000 + 1000

49 999 > 5000

8600 = 8000 + 600

Bài tập 3: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

7000 + 200

4000 x 2

60000 + 30000

1000 + 3000 x 2

8000 – 3000

(1000 + 3000) x 2

90000 + 5000

9000 : 3 + 200

Hướng dẫn giải:

7000 + 200 = 7200

60000 + 30000 = 90000

8000 – 3000 = 5000

90000 + 5000 = 95000

4000 x 2 = 8000

1000 + 3000 x 2 = 1000 + 6000 = 7000

(1000 + 3000) x 2 = 4000 x 2 = 8000

9000 : 3 + 200 = 3000 + 200 = 3200

Bài tập 4: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Số ?

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là

b) Số bé nhất có bốn chữ số là

c) Số lớn nhất có năm chữ số là

d)Số bé nhất có năm chữ số là

Hướng dẫn giải:

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999

b)Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

c) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999

d) Số bé nhất có năm chữ số là: 10 000

Bài tập 5: Trang 58 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

8473 – 3240

2078 + 4920

6842 : 2

2031 x 3

Hướng dẫn giải:

  • 16 lượt xem