Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 89 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 89 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

30000 + (20000 + 40000) =

30000 + 20000 + 40000 =

60000 – (30000 + 20000) =

60000 – 30000 – 20000 =

b.

40000 ⨯ 2 : 4 =

36000 : 6 ⨯ 3 =

20000 ⨯ 4 : 8 =

60000 : 3 : 2 =

Hướng dẫn giải:

a.

30000 + (20000 + 40000) = 30000 + 60000 = 90000

30000 + 20000 + 40000 = 50000 + 40000 = 90000

60000 – (30000 + 20000) = 60000 - 50000 = 10000

60000 – 30000 – 20000 = 30000 - 20000 = 10000

b.

40000 ⨯ 2 : 4 =80000 : 4 = 20000

36000 : 6 ⨯ 3 = 6000 3 = 18000

20000 ⨯ 4 : 8 =80000 : 8 = 10000

60000 : 3 : 2 = 20000 : 2 = 10000

Bài tập 2: Trang 89 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

8526 + 1954

67426 + 7358

9562 – 3836

99900 – 9789

6204 ⨯ 6

8026 ⨯ 4

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 89 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a. 1996 + x = 2002

b. x ⨯ 3 = 9861

c. x : 4 = 250

Hướng dẫn giải:

a.1996+x=2002

x=2002−1996

x=6

b.

x×3=9861

x=9861:3

x=3287

c.

x:4=250

x=250×4

x=1000

Bài tập 4: Trang 89 vbt toán 3 tập 2

Mua 5 bóng đèn phải trả 42 500 đồng. Hỏi mua 8 bóng đèn như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Ta có tóm tắt như sau:

5 bóng đèn: 42 500 đồng

8 bóng đèn: ….. đồng?

Giải:

Mua 1 bóng đèn phải trả số tiền là:

42 500 : 5 = 8500 đồng

Mua 8 bóng đèn phải trả số tiền là:

8500 x 8 = 68000 (đồng)

Đáp số: 68000 đồng


  • lượt xem