Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 10

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 10 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 10 vbt toán 3 tập 2

Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạn thẳng BC, trung điểm P của đoạn thẳng DC, trung điểm Q của đoạn thẳng AD trong hình bên (bằng cách tô đậm rồi ghi tên mỗi điểm đó).

Sau đó viết tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ chấm :

AM = ……… ;

………. = NC

DP = ………. ;

……… = AQ.

Hướng dẫn giải:

Ta có hình sau:

AM=MB= AB ( Vì M là trung điểm AB)

BN=NC= BC ( Vì N là trung điểm BC)

DP=PC= DC ( Vì P là trung điểm CD)

Bài tập 2: Trang 10 vbt toán 3 tập 2

Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó :

a. AB = 4cm

b. MN = 6cm

Hướng dẫn giải:

a.

– Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm.

- Gọi I là trung điểm AB do đó IA = IB = 2cm

- Đặt thước thẳng với đoạn thẳng AB. Vạch số 0 trung với 1 đầu đoạn thẳng. Đo đoạn thẳng có độ dài bằng 2cm và chấm. Đó là trung điểm I của AB.

b.

– Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 6cm.

- Gọi O là trung điểm MN do đó MO = NO = 3 cm

- Đặt thước thẳng với đoạn thẳng MN. Vạch số 0 trung với 1 đầu đoạn thẳng. Đo đoạn thẳng có độ dài bằng 3cm và chấm. Đó là trung điểm I của AB.

Bài tập 3: Trang 10 vbt toán 3 tập 2

Thực hành:

a. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

b. Tương tự : Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

Bài tập 4: Trang 10 vbt toán 3 tập 2

Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD, dùng thước nối các trung điểm đó sẽ được hình vuông MNPQ. Tô màu hình vuông MNPQ.

Hướng dẫn giải:


  • 17 lượt xem