Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Làm quen với chữ số La Mã Trang 34

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Làm quen với chữ số La Mã Trang 34 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Nối ( theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 2: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI :

- Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là :

- Viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

Hướng dẫn giải:

- Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : XXI, XX, XII, IX, VII, V, III

- Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : III, V, IX, XII, XX, XXI

Bài tập 4: Trang 34 vbt toán 3 tập 2

Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các số đó.

Hướng dẫn giải:

Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã là: VII, XII, XX, XV.


  • 5 lượt xem