Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 28

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 28 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

3418 ⨯ 2

2527 ⨯ 3

1419 ⨯ 5

1914 ⨯ 5

Hướng dẫn giải:

Ta có kết quả như sau:

Bài tập 2: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Có hai bể nước, mỗi bể có 2450l nước. Người ta đã dùng hết 3500l nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể còn bao nhiêu lít nước ?

Hướng dẫn giải:

Số lít nước có trong cả 2 bể là:

2450 x2 = 4900 (lít)

Sau khi dùng hết 3500l nước thì trong 2 bể còn lại số lít nước là:

4900 - 3500 = 1400 (lít)

Đáp số: 1400 lít nước.

Bài tập 3: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a) x : 5 = 1308

b) x : 6 = 1507

Hướng dẫn giải:

a)

x : 5 = 1308

x = 1308 x 5

x = 6540

b)

x : 6 = 1507

x= 1507 x 6

x= 9042

Bài tập 4: Trang 28 vbt toán 3 tập 2

Cho hình A và B, trong đó có một số ô vuông đã tô màu.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Hình A

  • Hình A có … ô vuông đã tô màu.
  • Tô thêm … ô vuông để được một hình vuông có 9 ô vuông đã tô màu.

Hình B

  • Hình B có … ô vuông đã tô màu.
  • Tô thêm … ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông đã tô màu.

Hướng dẫn giải:

a)

  • Hình A có 7 ô vuông tô màu.
  • Tô thêm 2 ô vuông để được hình có 9 ô vuông.

b)

  • Hình B có 9 ô vuông đã tô màu.
  • Tô thêm 3 ô vuông để được một hình chữ nhật có 12 ô vuông.


  • 5 lượt xem