Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Diện tích của một hình Trang 60

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Diện tích của một hình Trang 60 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 60 vbt toán 3 tập 2

Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm :

- Diện tích hình tam giác ABD .................... diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD ...................... diện tích hình tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD ...................... tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

Hướng dẫn giải:

- Diện tích hình tam giác ABD bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích hình tam giác BCD.

- Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

Bài tập 2: Trang 60 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 60 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

A. Diện tích hình M bằng diện tích hình N.

B. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N.

C. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.

Hướng dẫn giải:

Hình M do 2 hình tam giác ghép lại mà 2 hình tam giác đó cũng chính bằng 2 hình tam giác tạo nên hình N.

Do đó diện tích hình M bằng diện tích hình N

=> Đáp án A

Bài tập 4: Trang 60 vbt toán 3 tập 2

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

Hướng dẫn giải:


  • 15 lượt xem