Giải vở bài tập toán lớp 3 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập chung Trang 83 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 83 vbt toán 3 tập 2

Tính giá trị của biểu thức :

a. (10728 + 11605) x 2 =

b. (45728 – 24811) x 4 =

c. 40435 – 32528 : 4 =

d. 82915 – 15283 x 3 =

Hướng dẫn giải:

a.

(10728 + 11605) x 2 = 22333 2 = 44666

b.

(45728 – 24811) x 4 = 20917 4 = 83668

c.

40435 – 32528 : 4 = 40435 – 8132 = 32303

d.

82915 – 15283 x 3 = 82915 – 45849 = 37066

Bài tập 2: Trang 83 vbt toán 3 tập 2

Năm 2013 có 365 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1 tuần = 7 ngày

Một năm có số tuần lễ là:

365 : 7 = 52 (tuần) dư 1 ngày

Đáp số : 52 tuần dư 1 ngày

Bài tập 3: Trang 83 vbt toán 3 tập 2

Có 16 560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu viên gạch ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

8 xe : 16 560 viên gạch

3 xe : … viên gạch ?

Hướng dẫn giải:

Một xe tải chở được số viên gạch là :

16560 : 8 = 2070 (viên gạch)

Số viên gạch ba xe tải chở được là :

2070 3 = 6210 (viên)

Đáp số : 6210 viên

Bài tập 4: Trang 83 vbt toán 3 tập 2

Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 3dm 2cm = 32cm

Độ dài cạnh hình vuông là :

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là :

8 8 = 64 (cm2)

Đáp số : 64cm2