Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 8

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 8, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

Bài 2. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

A. 75865; B. 85865; C. 75875; D. 85875

Bài 3. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

Bài 4. Thứ hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:…

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

Bà 5. Có 40 học sinh xếp thành 8 hàng đều nhau. Hỏi có 15 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng?

A. 5 hàng B. 45 hàng C. 3 hàng D. 75 hàng

Bài 6. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A.3 cm B. 12 cm C. 4 cm D. 36 cm

PHẦN II : TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3; 45603 + 12908 ;

15250 : 5; 67013- 23114

Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng dài 4 cm.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 3. Có 120 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi 8 hộp bánh như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bài 4. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

a,………………hình tam giác

b,………………hình tứ giác

Hướng dẫn giải:

Phần I.

1C; 2.D; 3B; 4A; 5C; 6B

Phần II.

Bài 1.Học sinh tự đặt tính và tính ra kết quả đúng như sau:

a, 21628 x 3 = 64884

b, 45603 + 12908 = 58511

c, 15250 : 5 = 3050

d, 67013- 23114 = 43899

Bài 2. Chu vi hình chữ nhật là:

(8+4) x 2 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

8×4 =32 (cm2 )

Đáp số:

a) 24 cm

b) 32 cm2

Bài 3.

Mỗi hộp có số cái bánh là:

120: 5 =60 (cái bánh)

8 hộp bánh có số cái bánh là:

8 x 60 = 420 (cái bánh)

Đáp số :420 Cái bánh

Bài 4.

a, 5 hình tam giác

b, 5 hình tứ giác


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021