Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập chung Trang 97,98

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập chung Trang 97 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 97 vbt toán 3 tập 2

Viết các số :

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai : ………..

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn : ……………

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi : ……………

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm : ………….

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu : ………..

Hướng dẫn giải:

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai : 57942

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn : 24104

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi : 80850

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm : 75900

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu : 12006

Bài tập 2: Trang 97 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

37264 + 25328

96851 – 67825

7416 ⨯ 4

27436 : 7

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 97 vbt toán 3 tập 2

Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi bít tất như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

3 đôi bít tất : 37800 đồng

6 đôi bít tất : … đồng ?

Hướng dẫn giải:

Số tiền mua 1 đôi bít tất là :

37800 : 3 = 12600 (đồng)

Số tiền mua 6 đôi bít tất là :

12600 ⨯ 6 = 75600 (đồng)

Đáp số : 75600 đồng

Bài tập 4: Trang 97 vbt toán 3 tập 2

Tính :

a.

(12 + 8) ⨯ 4 =

12 + 8 ⨯ 4 =

b.

25 + 75 : 5 =

(25 + 75) : 5 =

Hướng dẫn giải:

a.

(12 + 8) ⨯ 4 = 20 ⨯ 4 = 80

12 + 8 ⨯ 4 = 12 + 32 = 44

b.

25 + 75 : 5 = 25 + 15 = 40

(25 + 75) : 5 = 100 : 5 = 20

Bài tập 5: Trang 97 vbt toán 3 tập 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Hướng dẫn giải:
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021