Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 30

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số Trang 30 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 30 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 30 vbt toán 3 tập 2

Mỗi xe tải cần phải lắp 6 bánh xe. Hỏi có 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu xe tải như thế và còn thừa mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Với 1280 bánh xe thì lắp được nhiều nhất số xe tải là:

1280 : 6 = 213 (xe) và thừa 2 bánh xe

Vậy lắp được nhiều nhất 213 xe và còn thừa 2 bánh xe.

Bài tập 3: Trang 30 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a) X × 6=1266

b) 7 × X=2884

Hướng dẫn giải:

a)

X × 6=1266

X = 1266 : 6

X = 211

b)

7 × X=2884

X = 2884 : 7

X = 412

Bài tập 4: Trang 30 vbt toán 3 tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:

Ta có cách xếp như sau:

  • 12 lượt xem