Giải VBT toán 4 bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Trang 80

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Trang 80 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 80 vbt toán 3 tập 2

Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy hộp như thế ?

Tóm tắt :

16kg : 8 hộp

10kg : … hộp ?

Hướng dẫn giải:

Một hộp đựng số ki - lô - gam kẹo là :

16 : 8 = 2 (kg)

10kg kẹo đựng trong số hộp là :

10 : 2 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

Bài tập 2: Trang 80 vbt toán 3 tập 2

Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được vào mấy phòng học ?

Tóm tắt :

20 cái : 5 phòng

24 cái : … phòng ?

Hướng dẫn giải:

Một phòng lắp số quạt là:

20 : 5 = 4 (cái quạt)

24 chiếc quạt trần nắp trong số phòng là :

24 : 4 = 6 (phòng)

Đáp số : 6 phòng

Bài tập 3: Trang 80 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hướng dẫn giải:


  • 6 lượt xem