Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 26

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Luyện tập Trang 26 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 26 vbt toán 3 tập 2

Viết thành phép nhân và ghi kết quả :

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ ….. = …..

b) 1082 + 1082 + 1082 = ……… = ………

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = ……… = ………

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Ta sẽ đếm số số hạng giống nhau sau đó viết thành tích của 2 thừa số.

a) 3217 + 3217 = 3217 x 2 = 6434

b) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 x3 = 3246

c)1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 x 4 = 4436

Bài tập 2: Trang 26 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Số bị chia

612

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

1502

1091

Hướng dẫn giải:

Ta có bảng sau khi được điền như sau:

Số bị chia

612

612

6008

6546

Số chia

3

3

4

6

Thương

204

204

1502

1091


Bài tập 3: Trang 26 vbt toán 3 tập 2

Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125l xăng. Người ta đã đổ 1280l xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ?

Hướng dẫn giải

Số lít xăng được chở trên 3 xe là:

1125 x 3 = 3375 ( lít)

Khi đổ 1280l xăng trên các xe đó vào bồn xăng thì trên cả 3 xe còn lại số lít xăng là:

3375 - 1280 = 2095 (lít)

Đáp số: 2095 lít.

Bài tập 4: Trang 26 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

Gấp 4 lần

492

Hướng dẫn giải:

Chú ý:

  • Thêm 4 đơn vị ta sẽ cộng thêm 4
  • Gấp 4 lần ta sẽ nhân 4.

Ta có bẳng sau khi điền như sau:

Số đã cho

123

1023

1203

1230

Thêm 4 đơn vị

127

1027

1207

1234

Gấp 4 lần

492

4092

4812

4920

  • 11 lượt xem