Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Tháng - năm Trang 19

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Tháng - năm Trang 19 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)

Tháng này là tháng …..

Tháng sau là tháng …..

Trong một năm, em thích nhất tháng …..

b)

Tháng 1 có ….. ngày

Tháng 4 có ….. ngày

Tháng 8 có ….. ngày

Tháng 12 có ….. ngày

Tháng 5 có ….. ngày

Tháng 9 có ….. ngày

Giải:

a)

Tháng này là tháng 11

Tháng sau là tháng 12

Trong một năm, em thích nhất tháng 1.

b)

Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 4 có 30 ngày

Tháng 8 có 31 ngày

Tháng 12 có 31 ngày

Tháng 5 có 31 ngày

Tháng 9 có 30 ngày

Bài tập 2: Trang 18 vbt toán 3 tập 2

a)

Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.

5

Thứ hai

4

18

25

Thứ ba

12

26

Thứ tư

20

Thứ năm

7

Thứ sáu

1

15

29

Thứ bảy

2

9

Chủ nhật

10

24

b)

Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

- Ngày 4 tháng 5 là thứ ……

- Ngày 27 tháng 5 là thứ …..

- Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ …..

- Tháng 5 có ….. ngày chủ nhật

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày …..

Hướng dẫn giải:

a)

5

Thứ hai

4

11

18

25

Thứ ba

5

12

19

26

Thứ tư

6

13

20

27

Thứ năm

7

14

21

28

Thứ sáu

1

8

15

22

29

Thứ bảy

2

9

16

23

30

Chủ nhật

3

10

17

24

31

b)

- Ngày 4 tháng 5 là thứ hai

- Ngày 27 tháng 5 là thứ tư

- Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sau

- Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật

- Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31.


  • 8 lượt xem