Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Số 100 000 - Luyện tập Trang 56

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Số 100 000 - Luyện tập Trang 56 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 56 vbt toán 3 tập 2

Số ?

a) 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; .......... ; 90 000 ; ...........

b) 17 000 ; 18 000 ; ........... ; 20 000 ; ............. ; ..............

c) 16 500 ; 16 600 ; 16 700 ; ........... ; ............ ; ............

d) 23 475 ; 23 476 ; ............. ; ............ ; 23 479 ; ............

Hướng dẫn giải:

a) 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; 80 000 ; 90 000 ; 100 000 ( Các số cách nhau 10000 đơn vị)

b) 17 000 ; 18 000 ; 19 000 ; 20 000 ; 21 000 ; 22 000 ( Các số cách nhau 1000 đơn vị)

c) 16 500 ; 16 600 ; 16 700 ; 16 800 ; 16 900 ; 17 000 ( Các số cách nhau 100 đơn vị)

d) 23 475 ; 23 476 ; 23 477 ; 23 478 ; 23 479 ; 23 480 ( Các số cách nhau 1 đơn vị)

Bài tập 2: Trang 56 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 56 vbt toán 3 tập 2

Một nhà thi đấu có 8000 chỗ ngồi, đã có 6000 người đến xem trận đấu. Hỏi còn bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi ?

Hướng dẫn giải:

Còn số chỗ chưa có người ngồi là:

8000 – 6000 = 2000 (chỗ ngồi)

Đáp số: 2000 chỗ ngồi

Bài tập 4: Trang 56 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

31 653

31 654

31 655

23 789

40 107

62 180

75 699

99 999

Hướng dẫn giải:

Chú ý:

  • Để tìm số liền trước ta lấy số đã cho trừ đi 1.
  • Để tìm số liền trước ta lấy số đã cho cộng thêm 1.

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

31 653

31 654

31 655

23 788

23 789

23 790

40 106

40 107

40 108

62 179

62 180

62 181

75 698

75 699

75 700

99 998

99 999

100 000


  • 10 lượt xem