Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Trang 67 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 67 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

36472 + 55418

78219 + 16758

85063 + 7892

47409 + 48566

81567 + 9278

9889 + 90111

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 67 vbt toán 3 tập 2

Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được tất cả bao nhiêu cái áo ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Xưởng Hai may được số áo là:

4620 + 280 = 4900 (cái)

Hai phân xưởng may được số áo là:

4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo

Bài tập 3: Trang 67 vbt toán 3 tập 2

Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

a. Tính diện tích hình vuông ABCD.

b. Tính chu vi hình chữ nhật ABMN

Hướng dẫn giải:

a.

Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm2)

b.

Chiều rộng hình chữ nhật ABMN là AB = MN = 3cm

Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

AD + DN = 3 + 3 = 6cm

Chu vi hình chữ nhật ABMN là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

Đáp số:

a. 9cm2

b. 18cm

  • 15 lượt xem