Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 17

  • 3 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 17 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 17 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

9000 – 7000 =

3000 – 2000 =

8000 – 8000 =

5000 – 1000 =

6000 – 5000 =

10000 – 2000 =

b. 4600 – 400 =

8500 – 500 =

9900 – 300 =

6800 – 700 =

7200 – 3000 =

5600 – 2000 =

3800 – 3000 =

7400 – 400 =

Hướng dẫn giải:

a.

9000 – 7000 = 2000

3000 – 2000 = 1000

8000 – 8000 = 0

6000 – 5000 = 1000

5000 – 1000 = 4000

10000 – 2000 = 8000

b.

4600 – 400 = 4200

8500 – 500 = 8000

9900 – 300 = 9600

6800 – 700 = 6100

7200 – 3000 = 4200

5600 – 2000 = 3600

3800 – 3000 = 800

7400 – 400 = 7000

Bài tập 2: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

6480 – 4572

7555 – 6648

9600 – 588

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a. x + 7500 = 8500

b. 8400 – x = 400

Hướng dẫn giải:

a) x + 7500 = 8500

x = 8500 - 7500

x = 1000

b) 8400 – x = 400

x = 8400 - 400

x = 8000

Bài tập 4: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

Hướng dẫn giải:

2 buổi siêu thị bán được số ki-lô-gam cá là :

1800 + 1150 = 2950 (kg)

Siêu thị đó còn số ki-lô-gam cá:

3650 – 2950 = 700 (kg)

Đáp số : 700kg


  • 4 lượt xem