Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 45

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 45 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 45 vbt toán 3 tập 2

Đánh dấu ⨯ vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất :

Hướng dẫn giải:

Ta tính số tiền có trong mỗi ví

  • 5000 +2000 + 1000 + 500 = 8500 ( đồng)
  • 1000 + 1000 + 2000 + 200 + 500 =4700 ( đồng)
  • 5000 + 1000 + 200 + 100 + 100 = 6400 (đồng)
  • 2000 + 2000 + 1000 + 500 + 500 = 6000 (đồng)

Vậy ví có số tiền ít nhất là:

Bài tập 2: Trang 45 vbt toán 3 tập 2

Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 45 vbt toán 3 tập 2

Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm :

a. Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một ....................

b. Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một ....................

c. An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là : ……………… và …………… hoặc …………… và ………………

Hướng dẫn giải:

a) Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một viên tẩy.

b) Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một quyển vở học sinh.

c) An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là một xe ô tô đồ chơi và một quyển vở học sinh hoặc mua được một quả banh và một cục tẩy.

Bài tập 4: Trang 45 vbt toán 3 tập 2

Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Mẹ đưa cô bán hàng số tiền là:

5000 + 2000 = 7000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

7000 – 6000 = 1000 (đồng)

Đáp số : 1000 đồng


  • 16 lượt xem