Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Diện tích hình vuông Trang 64,65

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Diện tích hình vuông Trang 64,65 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 64 vbt toán 3 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 x 2 = 4 (cm2)

2 x 4 = 8 (cm)

4cm

6cm

8cm

Hướng dẫn giải:

  • Diện tích hình vuông bằng độ dài cạnh nhân với chính nó.
  • Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 x 2 = 4 (cm2)

2 x 4 = 8 (cm)

4cm

4 x 4 = 16 (cm2)

4 x 4 = 16 (cm)

6cm

6 x 6 = 36 (cm2)

6 x 4 = 24 (cm)

8cm

8 x 8 = 64 (cm2)

8 x 4 = 32 (cm)

Bài tập 2: Trang 64 vbt toán 3 tập 2

Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. Hỏi diện tích miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 40mm = 4cm

Diện tích miếng nhựa hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2

Bài tập 3: Trang 64 vbt toán 3 tập 2

Một hình vuông có chu vi 24cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Hướng dẫn giải:

Cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diệ tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

Bài tập 4: Trang 64 vbt toán 3 tập 2

Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Diện tích 1 miếng nhựa hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Hình chữ nhật trên được ghép từ 6 miếng nhựa hình vuông nên diện tích hình chữ nhật là:

16 x 6 = 96 (cm2)

Đáp số: 96cm2

  • 13 lượt xem