Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Trang 69

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 Trang 69 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 69 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 69 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

72644 – 25586

92500 – 4181

80351 – 5214

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 69 vbt toán 3 tập 2

Một bể có 45 900l nước. Sau một tuần lễ sử dụng, trong bể còn 44 150l nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết rằng số lít nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ như sau:

Đổi: 1 tuần = 7 ngày

Số lít nước đã sử dụng trong một tuần là:

45900 – 44150 = 1750 (lít)

Mỗi ngày dùng số lít nước là:

1750 : 7 = 250 (lít)

Đáp số: 250 lít nước

Bài tập 4: Trang 69 vbt toán 3 tập 2

Tổng hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552.

Hướng dẫn giải:

Số thứ hai là:

73581 – 37552 = 36029

Đáp số: 36029


  • 11 lượt xem