Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 42

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 42 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 42 vbt toán 3 tập 2

Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu bút màu ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ hướng dẫn như sau:

Mỗi hộp có số bút màu là:

216 : 9 = 24 ( bút màu)

Năm hộp có số bút màu là:

24 x 5 = 120 ( bút màu)

Đáp số: 120 bút màu.

Bài tập 2: Trang 42 vbt toán 3 tập 2

Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Một căn phòng cần số viên gạch để lát là:

2400 : 4 = 600 ( viên gạch)

Năm căn phòng cần số viên gạch để lát alf:

600 x 5 = 3000 (viên gạch)

Đáp số: 3000 viên gạch.

Bài tập 3: Trang 42 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 9km.

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

… giờ

Quãng đường đi

9km

… km

… km

… km

45km

Hướng dẫn giải:

Thời gian đi

1 giờ

2 giờ

4 giờ

3 giờ

5 giờ

Quãng đường đi

9km

18 km

36km

27 km

45km

Bài tập 4: Trang 42 vbt toán 3 tập 2

Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức :

a) 45 chia 9 nhân 2

b) 45 nhân 2 chia 9

c) 56 chia 7 chia 2

d) 56 chia 2 chia 7

Hướng dẫn giải:

a)

45 : 9 ⨯ 2 = 5 ⨯ 2 = 10

b)

45 ⨯ 2 : 9 = 90 : 9 = 10

c)

56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

d)

56 : 2 : 7 = 28 : 7 = 4


  • 14 lượt xem