Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 78

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập Trang 78 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 78 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 78 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

10600 : 5

24903 : 6

30175 : 7

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 78 vbt toán 3 tập 2

Người ta đã chuẩn bị 10 848kg đường kính và bột để làm bánh, số đó là đường kính. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Người ta chuẩn bị số ki-lô-gam đường là :

10 848 : 4 = 2712 (kg)

Người ta chuẩn bị số ki-lô-gam bột là :

10 848 – 2712 = 8136 (kg)

Đáp số :

Đường: 2712kg

Bột: 8136kg

Bài tập 4: Trang 78 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Kết quả của phép tính 40050 : 5 là :

A. 810

B. 801

C. 81

D. 8010

Hướng dẫn giải:

Đáp án: D. 8010


  • 10 lượt xem