Giải VBT toán 4 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Trang 76

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số Trang 76 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 76 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 76 vbt toán 3 tập 2

Tính giá trị của biểu thức :

a. 45823 – 35256 : 4 =

b. (42017 + 39274) : 3 =

c. 45138 + 35256 : 4 =

d. (42319 – 24192) x 3 =

Hướng dẫn giải:

a.

45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814 = 37009

b.

(42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3 = 27097

c.

45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814 = 53952

d.

(42319 – 24192) x 3 = 18127 x 3 = 54381

Bài tập 3: Trang 76 vbt toán 3 tập 2

Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được 1/3 số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Nhà máy sản xuất được số cái cốc là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Nhà máy còn phải sản xuất số cái cốc là:

15420 – 5140 = 10280 (cái)

Đáp số: 10280 cái

Bài tập 4: Trang 76 vbt toán 3 tập 2

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Hướng dẫn giải:


  • 2 lượt xem