Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 15

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 15 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

3000 + 5000 =

5000 + 5000 =

4000 + 4000 =

2000 + 700 =

100 + 1000 =

6000 + 600 =

b.

7000 + 2000 =

6000 + 1000 =

2000 + 8000 =

8000 + 500 =

5000 + 300 =

400 + 6000 =

Hướng dẫn giải:

a.

3000 + 5000 = 8000

5000 + 5000 = 10000

4000 + 4000 = 8000

2000 + 700 = 2700

100 + 1000 = 1100

6000 + 600 = 6600

b.

7000 + 2000 = 9000

6000 + 1000 = 7000

2000 + 8000 = 10000

8000 + 500 = 8500

5000 + 300 = 5300

400 + 6000 = 6400

Bài tập 2: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

3528 + 1954

5369 + 1917

2805 + 785

736 + 358

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?

Hướng dẫn giải:

Số ki-lô- gam cam đội 2 hái được là :

410 ⨯ 2 = 820 (kg)

Cả hai đội hái được số ki-lô-gam cam là:

410 + 820 = 1230 (kg)

Đáp số : 1230kg

Bài tập 4: Trang 15 vbt toán 3 tập 2

a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

b. Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB

Hướng dẫn giải:

Ta có hình minh họa như sau:

  • 2 lượt xem