Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Trang 74

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Trang 74 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 72 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 74 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Thừa số

10 506

13 120

12 006

10 203

Thừa số

6

7

8

9

Tích

Hướng dẫn giải:

Tích = Thừa số x Thừa số

Thừa số

10 506

13 120

12 006

10 203

Thừa số

6

7

8

9

Tích

63036

91840

96048

91827

Bài tập 3: Trang 74 vbt toán 3 tập 2

Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển bao nhiêu quyển vở lên miền núi ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Lần sau chuyển được số quyển vở là :

18250 ⨯ 3 = 54750 (quyển)

Sau hai lần chuyển được số quyển vở là :

18250 + 54750 = 73000 (quyển)

Đáp số : 73000 quyển


  • 26 lượt xem