Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Vẽ trang trí hình tròn Trang 24

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Vẽ trang trí hình tròn Trang 24 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 24 vbt toán 3 tập 2

Vẽ hình theo các bước sau (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

Bước 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

Bước 2. Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC và tâm B, bán kính BC)

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA)

Bài tập 2: Trang 24 vbt toán 3 tập 2

Tô màu trang trí hình đã vẽ ở bài 1 (chọn màu mà em thích).

Hướng dẫn giải:

a)

b)

c)

  • 5 lượt xem