Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 10

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, Đề thi toán học kì 2 lớp 3 số 10, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

PHẦN 1:

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1. Số 54 175 đọc là:

A. Năm tư nghìn một trăm bảy lăm.

B. Năm mươi tư nghìn bảy trăm mười lăm.

C. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi lăm.

D. Năm mươi tư nghìn một trăm bảy lăm.

Bài 2. Số liền sau của số 68457 là:

A. 68467; B. 68447 C. 68456 D. 68458

Bài 3. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 48617; 48716; 47861; 47816

B. 47816; 47861; 48617; 48716

C. 48617; 48716; 47816; 47861

D. 48716; 48617; 47861; 47816

Bài 4. Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 11000 B. 10100 C. 10010 D. 10001

Bài 5. Kết quả của phép cộng 36528+ 49347 là:

A. 75865 B. 85865 C. 75875 D. 85875

Bài 6. Giá trị của biểu thức (98725 – 87561) x 3 là:

A. 32493 B. 39432 C. 33492 D 34293

Bài 7.Thứ hai tuần này là ngày 26, thứ hai tuần trước là ngày:

A. 19 B. 18 C. 16 D. 17

Bài 8. Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII C. VVII D. IIX

Bài 9. 8 hộp bút chì như nhau có 96 cái bút chì. Hỏi 6 hộp như thế có bao nhiêu cái bút chì?

A. 18 cái. B.12 cái. C.72 cái. D. 62 cái.

Bài 10. Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm C. 4 cm D. 36 cm

Bài 11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

A. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác

B. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác,5 hình tứ giác

PHẦN 2 TỰ LUẬN:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

21628 x 3

45603 + 12908

15250 : 5

67013- 23114

Bài 2. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau).

Hướng dẫn giải:

Phần I:

1C; 2D; 3B; 4D; 5A; 6C; 7A; 8B; 9C; 10B; 11D;

Phần II.

Bài 1. HS đặt tính và tính đúng

21628 x 3 = 64884

15250: 5 = 3050

45603 + 12908 = 32695

67013- 23114 = 43899

Bài 2.

Mỗi phút người đó đi được số mét là:

480: 6 = 80 (m)

Trong 9 phút người đó đi bộ được số mét là:

80 x 9 = 720 (m)

Đáp số :720 m


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021