Giải VBT toán 4 bài: Luyện tập chung Trang 73

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài:Luyện tập chung Trang 73 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 73 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

50000 + 20000 + 10000 =

50000 + (20000 + 10000) =

b.

80000 – 30000 – 20000 =

80000 – (30000 + 20000) =

Hướng dẫn giải:

a.

50000 + 20000 + 10000 = 70000 + 10000 = 80000

50000 + (20000 + 10000) = 50000 + 30000 = 80000

b.

80000 – 30000 – 20000 = 50000 - 20000 = 30000

80000 – (30000 + 20000) = 80000 - 50000 = 30000

Bài tập 2: Trang 73 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

49635 + 31287

84752 – 56282

60800 – 21578

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 73 vbt toán 3 tập 2

Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg cá. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Đội Hai thu mua được số ki-lô-gam cá là :

45600 + 5300 = 50900 (kg)

Đội Ba thu mua được số ki-lô-gam cá là :

50900 – 4600 = 46300 (kg)

Đáp số : 46300kg

Bài tập 4: Trang 73 vbt toán 3 tập 2

Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

Mua một quyển sổ hết số tiền là :

10 000 : 2 = 5000 (đồng)

Mua ba quyển sổ hết số tiền là :

5000 ⨯ 3 = 15000 (đồng)

Đáp số : 15000 đồng


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021