Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông Trang 61

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông Trang 61 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 61 vbt toán 3 tập 2

Viết vào ô trống cho thích hợp :

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

2004cm2

Hướng dẫn giải:

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

6cm2

Mười hai xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

305cm2

Hai nghìn không trăm linh bốn xăng-ti-mét vuông

2004cm2

Bài tập 2: Trang 61 vbt toán 3 tập 2

a) Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Diện tích hình A bằng …... cm2

Diện tích hình B bằng ………

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Hướng dẫn giải:

a)

Diện tích 1 hình vuông nhỏ là 1 cm2. Hình A có 6 hình vuông nhỏ nên diện tích hình A bằng 6 cm2.

Diện tích 1 hình vuông nhỏ là 1 cm2. Hình B có 6 hình vuông nhỏ nên diện tích hình B bằng 6 cm2.

b)

Bài tập 3: Trang 61 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a)

15cm2 + 20cm2 =

60cm2 – 40cm2 =

20cm2 + 10cm2 + 15cm2 =

b)

12cm2 x 2 =

40cm2 : 4 =

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 =

Hướng dẫn giải:

a)

15cm2 + 20cm2= 35 cm2

60cm2 – 40cm2= 20 cm2

20cm2 + 10cm2 + 15cm2= 30cm2 + 15cm2= 45 cm2

b)

12cm2 x 2 = 24 cm2

40cm2 : 4 = 10 cm2

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 = 10cm2 + 10cm2 =20 cm2

Bài tập 4: Trang 61 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Một tờ giấy gồm các ô “xăng-ti-mét vuông” như hình bên.

Tờ giấy gồm … ô vuông 1cm2.

Diện tích tờ giấy là … cm2

Hướng dẫn giải:

Tờ giấy gồm 15 ô vuông có diện tích mỗi ô vuông là 1cm2.

Do đó diện tích tờ giấy là 15cm2


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021