Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 90

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Trang 90 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

a.

2000 + 4000 ⨯ 2 =

(2000 + 4000) ⨯ 2 =

b.

18000 – 4000 : 2 =

(18000 – 4000) : 2 =

Hướng dẫn giải:

a.

2000 + 4000 ⨯ 2 = 2000 + 8000 = 10000

(2000 + 4000) ⨯ 2 = 6000 x 2 = 12000

b.

18000 – 4000 : 2 = 18000 - 2000 = 16000

(18000 – 4000) : 2 = 14000 : 2 = 7000

Bài tập 2: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

897 + 7103

5000 – 75

5142 ⨯ 8

3805 ⨯ 6

13889 : 7

65080 : 8

8942 + 5457 + 105

9090 + 505 + 807

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có 1/5 số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Có số học sinh cầm hoa vàng là :

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Có số học sinh cầm hoa đỏ là :

2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số : 1960 học sinh

Bài tập 4: Trang 90 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên :

Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?

A. 13 cái bánh

B. 28 cái bánh

C. 22 cái bánh

D. 35 cái bánh

Hướng dẫn giải:

Khay có số cái bánh là:

5 x 7 = 35 (cái bánh)

Chọn D. 35 cái bánh.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021