Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có năm chữ số Trang 51

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có năm chữ số Trang 51 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 51 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

a)

  • Viết số : 44 231
  • Đọc số: Bốn mươi tư nghìn hai trăm ba mươi mốt.

b)

Hướng dẫn giải:

  • Viết số: 23234
  • Đọc số: Hai trăm ba mươi nghìn hai trăm ba mươi tư.

Bài tập 2: Trang 51 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu)

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 51 vbt toán 3 tập 2

Số ?

Hướng dẫn giải:

Bài tập 4: Trang 51 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

a) Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b) Số 43 617 gồm … chục nghìn, … nghìn, … trăm, … chục, … đơn vị.

c) Số 27 513 gồm …….., ……………, ………, ……….., ………

d) Số 8732 gồm …………, …………, ………, ……

Hướng dẫn giải:

a) Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b) Số 43 617 gồm 4 chục nghìn, 3 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 7 đơn vị.

c) Số 27 513 gồm 2 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 3 đơn vị.

d) Số 8732 gồm 8 nghìn, 7 trăm, 3 chục, 2 đơn vị.


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021