Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Trang 14

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 Trang 14 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 14 vbt toán 3 tập 2

Tính :

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 14 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

6823 + 2459

4648 + 637

9182 + 618

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 14 vbt toán 3 tập 2

Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ?

Ta có sơ đồ tóm tắt sau:

Hướng dẫn giải:

Số người của cả 2 thôn là

2573 + 2719 = 5292 (người)

Đáp số : 5292 người

Bài tập 4: Trang 14 vbt toán 3 tập 2

Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

Ta có

  1. ABCD là hình chữ nhật nên: AB = CD; AD = BC
  2. M, N, P, Q là trung điểm của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD nên AM = MB, BN = NC, CP = PD,DQ = QA
  3. AC = BD cắt nahu tại trung điểm mỗi đường nên AO = OC = OB = OD.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021