Giải VBT toán 4 bài: Luyện tập Trang 81

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập Trang 81 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 81 vbt toán 3 tập 2

Cứ 10 học sinh thì phân đều vào 5 bàn học. Hỏi có 36 học sinh cũng phân như thế thì cần bao nhiêu bàn học ?

Ta có tóm tắt như sau:

10 học sinh : 5 bàn

36 học sinh : … bàn ?

Hướng dẫn giải:

Một bàn có số học sinh là :

10 : 5 = 2 (học sinh)

36 học sinh thì cần số bàn là :

36 : 2 = 18 (bàn)

Đáp số : 18 bàn

Bài tập 2: Trang 81 vbt toán 3 tập 2

Người bán hàng tính rằng cứ 24 cái cốc thì xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ?

Ta có tóm tắt như sau:

60 cái cốc : 10 bàn

78 cái cốc : … bàn ?

Hướng dẫn giải:

Một bàn có số cốc là :

60 : 10 = 6 (cốc)

Xếp 78 cái cốc cần số bàn là :

78 : 6 = 13 (bàn)

Đáp số : 13 bàn

Bài tập 3: Trang 81 vbt toán 3 tập 2

Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021