Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập chung Trang 33

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập chung Trang 33 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 33 vbt toán 3 tập 2

Số ?

523 ⨯ 3 =....

402 ⨯ 6= ....

1017 ⨯ 7 = ....

1207 ⨯ 8 = ....

1569 : 3= ....

2412 : 6 = ....

7119 : 7= ....

9656 : 8 = ....

Hướng dẫn giải:

523 ⨯ 3 = 1569

402 ⨯ 6 = 2412

1017 ⨯ 7 = 7119

1207 ⨯ 8 = 9656

1569 : 3 = 523

2412 : 6 = 402

7119 : 7 = 1017

9656 : 8 = 1207

Bài tập 2: Trang 33 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

1253 : 2

2714 : 3

2523 : 4

3504 : 5

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 33 vbt toán 3 tập 2

Trong ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Có tổng số vận động viên là:

171 ⨯ 7 = 1197 ( vận động viên )

khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có số vận động viên là:

1197 : 9 = 133 ( vận động viên )

Đáp số : 133 vận động viên

Bài tập 4: Trang 33 vbt toán 3 tập 2

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng 1313 chiều dài. Tính chu vi khu đất đó.


Hướng dẫn giải:

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :

234 : 3 = 78 (m)

Chu vi khu đất hình chữ nhật là :

(234 + 78) ⨯ 2 = 624 (m)

Đáp số : 624 m
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021