Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 32

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Luyện tập Trang 32 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 32 vbt toán 3 tập 2

Tính nhẩm :

4000 : 2 =

6000 : 3 =

8000 : 4 =

6000 : 2 =

Hướng dẫn giải:

4000 : 2 = 2000

6000 : 3 = 2000

8000 : 4 = 2000

6000 : 2 = 3000

Bài tập 2: Trang 32 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

1204 : 4

2524 : 5

2409 : 6

4224 : 7

Hướng dẫn giải:

Bài tập 3: Trang 32 vbt toán 3 tập 2

Tìm x :

a) X×4 = 1608

b) 7×X = 4942

Hướng dẫn giải:

a)

X × 4 = 1608

X = 1608 :4

X = 402

b)

7× X = 4942

X = 4942 : 7

X = 706

Bài tập 4: Trang 32 vbt toán 3 tập 2

Có 1024 vận động viên xếp đều thành 8 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Mỗi hàng số vận động viên là :

1024 : 8 = 128 (người)

Đáp số : 128 người

Bài tập 5: Trang 32 vbt toán 3 tập 2

Một cửa hàng có 1215 chai dầu ăn, đã bán số chai dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chai dầu ăn ?

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ như sau:

Cửa hàng đã bán được số chai dầu ăn là :

1215 : 3 = 405 (chai)

Cửa hàng còn lại số chai dầu ăn là:

1215 – 405 = 810 (chai)

Đáp số : 810 chai.


  • 6 lượt xem