Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Tự kiểm tra Trang 50

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Tự kiểm tra Trang 50 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Phần 1: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài tập 1: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Số liền sau của 4279 là :

A. 4278

B. 4269

C. 4280

D. 4289

Hướng dẫn giải:

Số liền sau của 4279 là : 4279 + 1 = 4280

Đáp án C

Bài tập 2: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Trong các số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn nhất là :

A. 5864

B. 8654

C. 8564

D. 6845

Hướng dẫn giải:

Ta có 8654 > 8564 > 6845 > 5864

Đáp án: B

Bài tập 3: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là :

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ sáu

D. Thứ bảy

Hướng dẫn giải:

Tháng 3 có 31 ngày. Ngày 2 tháng 4 cách ngày 23 tháng 3 số ngày là 10 ngày. Mà ngày 23 tháng 3 là thứ ba nên ngày 2 tháng 4 là thứ 6.

Đáp án: C

Bài tập 4: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :

A. 32cm

B. 64cm

C. 5dm

D. 100cm

Hướng dẫn giải:

2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(20 + 30) x 2 = 100cm

Đáp án: D

Bài tập 5: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

9m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 14

B. 95

C. 950

D. 905

Hướng dẫn giải:

9m 5cm = (900+5) cm = 905 cm

Đáp án D

Phần 2. Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Bài tập 1: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Đặt tính rồi tính :

5947 + 3528

8291 – 635

2817 ⨯ 3

9640 : 5

Hướng dẫn giải:

Bài tập 2: Trang 50 vbt toán 3 tập 2

Có 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao nhiêu lít nước ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Một thùng chứa số lít nước là:

5530 : 5 = 1106 (l)

Ba thùng chứa số lít nước là:

1106 x 3 = 3318 (l)

Đáp số: 3318 lít nước.


  • 19 lượt xem