Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập về giải toán Trang 96

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập về giải toán Trang 96 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 96 vbt toán 3 tập 2

Quãng đường AC dài 12 350m gồm hai đoạn đường. đoạn đường AB dài bằng 1515 quãng đường AC (xem hình vẽ). Tính độ dài đoạn đường AB và đoạn đường BC.

Hướng dẫn giải:

Độ dài đoạn đường AB là :

12350 : 5 = 2470 (m)

Độ dài đoạn đường BC là :

2470 ⨯ 4 = 9880 (m)

Đáp số : 9880m

Bài tập 2: Trang 96 vbt toán 3 tập 2

Người ta dự định chuyển 25 200 gói mì đến vùng lũ lụt bằng xe tải chở đều nhau. Hỏi 3 xe đó chở được bao nhiêu gói mì ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

8 xe : 25 200 gói

3 xe : … gói ?

Hướng dẫn giải:

Một xe tải chở đượcsố gói mì là :

25200 : 8 = 3150 (gói)

3 xe tải chở được số gói mì là :

3150 ⨯ 3 = 9450 (gói)

Đáp số : 9450 gói.

Bài tập 3: Trang 96 vbt toán 3 tập 2

Người ta đóng gói số bút chì vào các hộp đều như nhau. Cứ 30 bút chì thì đóng vào 5 hộp. Hỏi có 24 750 bút chì thì đóng vào bao nhiêu hộp như thế ?

Ta có tóm tắt như sau:

30 bút chì : 5 hộp

24 750 bút chì : … hộp ?

Hướng dẫn giải:

Một hộp có số bút chì là:

30 : 5 = 6 (bút chì)

24 750 bút chì đựng trong số hộp là :

24 750 : 6 = 4125 (hộp)

Đáp số : 4125 hộp

Bài tập 4: Trang 96 vbt toán 3 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Biểu thức 2 + 18 ⨯ 5 có giá trị là :

A. 100

B. 28

C. 92

D. 126

b. Biểu thức 16 : 4 ⨯ 2 có giá trị là :

A. 2

B. 8

C. 32

D. 12

Hướng dẫn giải:

a.

2 + 18 x 5 = 2 + 90 = 92

Chọn đáp án C. 92

b.

16 : 4 x 2 = 4 x 2 = 8

Chọn đáp án B. 8


  • 3 lượt xem