Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có bốn chữ số Trang 3

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài : Các số có bốn chữ số Trang 3 , để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 3 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số : 3254.

Đọc số : Ba nghìn hai trăm năm mươi tư.

Hướng dẫn giải:

Viết số : 5134

Đọc số : Năm nghìn một trăm ba mươi tư (bốn).

Bài tập 2: Trang 3 vbt toán 3 tập 2

Viết (theo mẫu) :

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

7

5

2

8

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8

1

9

4

8194

tám nghìn một trăm chín mươi tư

3

6

7

5

3675

ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm

9

4

3

1

9431

chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt

1

9

4

2

1942

một nghìn chín trăm bốn mươi hai

Bài tập 3: Trang 3 vbt toán 3 tập 2

Số ?Bài tập 4: Trang 3 vbt toán 3 tập 2

Viết tiếp số thích hợp vào mỗi vạch của tia số :


  • 9 lượt xem