Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Luyện tập Trang 66

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài :Luyện tập Trang 66 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 66 vbt toán 3 tập 2

Tính diện tích hình vuông có cạnh là :

a) 8cm

b) 6cm

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Áp dụng:

a)

Diện tích hình vuông là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b.)

Diện tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

Bài tập 2: Trang 66 vbt toán 3 tập 2

Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch men là hình vuông cạnh 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Mảng tường dùng hết 8 viên gạch men nên diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2

Bài tập 3: Trang 66 vbt toán 3 tập 2

Cho hình chữ nhật MNPQ và hình vuông CDEG có kích thước ghi trên hình vẽ.

a) Tính chu vi mỗi hình.

b) Tính diện tích mỗi hình. Hai hình đó có diện tích hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải:

a)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(3 + 7) x 2 = 20 (cm)

Chu vi hình vuông CDEG là:

5 x 4 = 20 (cm)

b)

Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là:

25 – 21 = 4 (cm2)

Đáp số:

a.

Chu vi MNPQ: 20cm

Chu vi CDEG: 20cm

b.

Diện tích MNPQ: 21cm2

Diện tích CDEG: 25cm2

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là 4cm2


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021