Giáo viên sinh con trùng Tết hoặc nghỉ hè có được nghỉ bù không? Chế độ nghỉ thai sản của giáo viên

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Giáo viên sinh con trùng Tết hoặc nghỉ hè có được nghỉ bù không? được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Đối với lao động nữ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng, riêng với ngành nghề giáo viên là ngành nghề có thời gian nghỉ khác đặc biệt là những ngày nghỉ hàng năm sẽ được dồn vào kỳ nghỉ hè. Vậy trường hợp giáo viên sinh con trùng vào thời gian này sẽ được giải quyết như nào mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây

Để đảm bảo về thời gian phục hồi sức khỏe của phụ nữ sau khi sinh con theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Riêng đối với giáo viên là ngành nghề có thời gian nghỉ khác đặc biệt là: những ngày nghỉ hằng năm sẽ được dồn vào kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên trong trường hợp giáo viên sinh con trùng vào những thời gian này thì quyền lợi của giáo viên sẽ được giải quyết như thế nào?

1. Quyền lợi của giáo viên theo quy định của luật hiện hành

Căn cứ theo điều 70 Luật Giáo dục 2019 quy định về quyền của giáo viên được đảm bảo như sau:

-Giáo viên được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo.

-Giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

-Giáo viên được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học.

-Giáo viên được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

-Giáo viên được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

2. Về quyền được nghỉ ngơi của giáo viên

Căn cứ vào điều 13 Luật Viên chức 2010 quy định về chế độ nghỉ ngơi của giáo viên, thời gian mà giáo viên được nghỉ ngơi như sau:

– Giáo viên được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

-Giáo viên làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

-Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Giáo viên sinh con trùng Tết hoặc nghỉ hè

Trường hợp 1 Giáo viên sinh con trùng thời gian nghỉ hè

Các quy định về thời gian nghỉ thai sản của giáo viên về cơ bản tuân theo quy định về chế độ thai sản của lao động nữ được quy định trong luật bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian nghỉ hưởng chế độ khi sinh con của người lao động nữ như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Như vậy giáo viên nữ khi sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian ngủ hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì giáo viên nữ sau khi sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  • Lao động nữ sinh đôi trở lên sẽ được nghỉ dưỡng sức tối đa là 10 ngày.

  • Lao động nữ sinh mổ được nghỉ dưỡng sức tối đa 7 ngày.

  • Lao động nữ sinh thường sẽ được nghỉ dưỡng sức để phục hồi sức khỏe tối đa là 5 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Ngoài ra, thời gian nghỉ dưỡng sức, giáo viên nữ còn được trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành. Theo quy định hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng nên mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30%*1.490.000= 447.000 đồng.

Trước hết căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hè của giáo viên được quy định như sau:

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định

Như vậy, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng, thời gian này bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật lao động. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp nếu có như bình thường.

Để giải quyết vấn đề giáo viên có được nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè không Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số 1125/NGCBQLGD 2017 trong đó có quy định:

Xem thêm: Quy định về phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên, nhà giáo mới nhất

“3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính”

Theo công văn 1125/NGCBQLGD 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trong hè sẽ giải quyết theo 2 phương án: nghỉ bù hoặc chi trả hỗ trợ do nghỉ trùng.

Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian hè sẽ được cơ sở giáo dục bố trí nghỉ bù theo Điều 113 và Điều 114 của Bộ luật lao động năm 2019. Thời gian nghỉ bù tính bằng ngày nghỉ hàng năm:

  • Trường hợp điều kiện làm việc bình thường thì lao động được nghỉ 12 ngày.
  • Trường hợp môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khắc nghiệt sẽ được nghỉ 14 ngày.

  • Trường hợp môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc điều kiện đặc biệt khắc nghiệt có trong danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế quy định thì lao động được nghỉ 14 ngày.

  • Lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên thì cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày.

Thời gian nghỉ bù thai sản sẽ do cơ sở giáo dục sắp xếp với giáo viên phù hợp với thời gian làm việc. Giáo viên có thể nghỉ bù một hoặc nhiều lần nhưng phải thỏa thuận với quản lý của cơ sở.

Trong trường hợp không bố trí được thời gian nghỉ bù, giáo viên sẽ chi trả tiền nghỉ hàng năm thay cho nghỉ bù

Trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì giáo viên sẽ được chi trả một khoản thay thế, hỗ trợ cho thời gian nghỉ bù đó. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 141/2011/TT-BTC, mức chi trả phép năm được tính như sau:

“Điều 5. Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

2. Mức thanh toán và cách thức chi trả:

a) Các trường hợp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ:

– Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trả tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ phép năm, theo mức lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại (nếu có) đang hiện hưởng của từng đối tượng cán bộ, công chức.

– Việc chi trả được thực hiện chậm nhất 01 tháng kể từ khi cán bộ, công chức nghỉ việc.

b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

– Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

– Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

– Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, trong trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ vào tổng số ngày chưa nghỉ phép của giáo viên, hiệu trưởng sẽ ra quyết định hỗ trợ tiền thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên. Mức hỗ trợ thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm căn cứ theo quy chế riêng của đơn vị nhưng không quá mức lương làm thêm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định chung. Mức chi trả được thanh toán 1 lần trong năm và không quá 1 tháng kể từ khi cán bộ nghỉ việc.

Trường hợp thứ hai, giáo viên sinh con trùng với thời gian Tết

Theo Khoản 3 Điều 5 của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) quy định, về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể:

Xem thêm: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản, đơn xin nghỉ làm hưởng chế độ thai sản

Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Còn tại Khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định:. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của bạn nghỉ sinh con trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán sẽ không được nghỉ bù cho những ngày nghỉ trùng đó.

Giáo viên sinh con trùng Tết hoặc nghỉ hè có được nghỉ bù không? được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với thông tin này sẽ là hữu ích cho bạn đọc đang quan tâm đến đến chế độ thai sản trùng vào ngày tết hoặc kì nghỉ hè. Ngoài việc tham khảo trên đây bạn đọc có thể tham khảo thêm các tài liệu dành cho giáo viên khác nhé.