Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự

  • 2 Đánh giá

BÀI TẬP

1. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

A. loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới

B. loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới

C. gới - nagnh - bộ - lớp - họ - chi - loài

D. giới - họ - lớp -ngành - bộ - chi - loài

2. Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó

3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào

Bài làm:

1. Chọn đáp án A

2. Tên giống: Homo

Tên loài: sapiens

Tác giả: Linnaeus

Năm tìm ra: 1758

3. Vi khuẩn - giới khởi sinh

Con gà - giới động vật

Con ong - giới động vật

Trùng roi - giới nguyên sinh

Cỏ - giới thực vật

Con ếch - giới động vật

Cây phượng - giới thực vật

Nấm - giới nấm

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo