Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống. Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

  • 1 Đánh giá

BÀI TẬP

1. Nêu hai ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống.

2. Một ô tô có khối lượng là 5 tấn thì trọng lượng của ô tô đó là

A.5N. B.500N. C.5000N. D.50000N.

3. Một vật có trọng lượng là 40 N thì có khối lượng là bao nhiêu?

4. Hãy cho biết trọng lượng tương ứng của các vật sau đây:

a) Túi kẹo có khối lượng 150 g.

b) Túi đường có khối lượng 2 kg.

c) Hộp sữa có khói lượng 380 g.

5. Một quyền sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mát bàn. Nhân xét nào sau đây là không đúng?

A. Hai vật có cùng trọng lượng.

B. Hai vật có cùng thể tích.

C. Hai vật có cùng khối lượng.

D. Có lực hấp dẫn giữa hai vật.

6. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về trọng lượng của vật?

A. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích vật.

B. Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật.

C. Có thể xác định trọng lượng của vật bằng lực kế.

D. Trọng lượng tỉ lệ với khối lượng của vật.

Bài làm:

1. Ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong đời sống

  • Lực hấp dẫn của trái đất giữ cho các vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất
  • Thả cái bút chì từ trên cao rơi xuống mặt đất nhờ lực hấp dẫn của Trái đất

2. Chọn đáp án D

3. Vật đó có khối lượng là 4kg

4. a, Túi kẹo có trọng lượng là 1,5N

b, Túi đường có trọng lượng là 20N

c, Hộp sữa có trọng lượng là 3,8N

5. Chọn đáp án B

6. Chọn đáp án A

  • 1.344 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải KHTN 6 chân trời sáng tạo