Giới thiệu với các bạn về các thành viên trong gia đình em?

  • 1 Đánh giá

Hoạt động mở đầu

Giới thiệu với các bạn về các thành viên trong gia đình em?

Hoạt động khám phá

1. Em hãy nêu các thành viên trong gia đình Hoa từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi

2. Gia đình hoa có nhiều thế hệ cùng chung sống. Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ

  • Gia đình Hoa có mấy thế hệ?
  • Chỉ và nói các thành viên cùng thế hệ trong fia đình Hoa

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 1: Các thế hệ trong gia đình

Bài làm:

Hoạt động mở đầu

Giới thiệu thành viên trong gia đình em

Ví dụ:

Gia đình em gồm có 4 người: Bố em, mẹ em, em và em gái em.

Bố em là kĩ sư công trình, năm nay bố 35 tuổi. Mẹ em là giáo viên cấp 3, năm nay mẹ 31 tuổi. Em gái em 3 tuổi đang học ở trường mầm non gần nhà.

Hoạt động khám phá

1. Các thành viên trong gia đình Hoa từ nhiều tuổi đến ít tuổi là: ông, bà, bố, mẹ, hoa, em trai

2. Gia đình Hoa có 3 thế hệ

Các thành viên có cùng thế hệ là: Thế hệ 1: Ông và bà; Thế hệ 2: bố và mẹ; Thế hệ 3: Hoa và em trai.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021