[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 20: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật trang 76 sgk tự nhiên xã hội 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Đây là sách giáo khoa mới được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải tự nhiên xã hội 2 bài 20: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

Hoạt động vận dụng

Chia sẻ với các bạn về việc làm của người dân nơi em ở có ảnh hường tốt hoặc không tốt đến môi trường sống của thực vẩ và động vật.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021